Frågor som engagerar mig

Från och med den 27 juli kommer den här sidan att fyllas på med områden som engagerar mig.


”Ett starkt samhälle är jämställt och inkluderande”

Jämställdhet och inkludering är mig två starka drivkrafter. I min uppdrag som tjänsteman och förtroendevald har det varit starka ledstjärnor.
En samverkan mellan olika aktörer har redan visat sig vara en nyckel för att skapa inkludering. Jag vill se att samverkan blir än mer stärkt mellan exempelvis skolan, idrottsrörelsen och inte minst civilsamhället.
Det krävs resurser till dessa aktörer för att arbeta med att vända utanförskap till möjligheter.
Jag vill se att min dotter och min son och deras kompisar har samma förutsättningar att skapa sin framtid och när de växer upp ska jämställdhet vara en självklarhet.