#vårröst – demokrati

Ett antal personer delar med sig av sina frågor inför valet. Jag besvarar dem utifrån mitt perspektiv.
Andra frågan  handlar om de våldsbejakande grupperna som sprider oro.

Frågan kommer i dag från Artur Ringart. Artur driver i dag ”News 55”. News 55 är partipolitisk obundet och står upp för de demokratiska värdena. Bakom innehållet på nyhetssajten står en redaktion med brinnande intresse för seniorer. Sajten har cirka 500 000 unika besökare i månaden.
Under ett seminarium under 2018-års Almedalen som Artur höll, tog sig ett antal personer från nordiska motståndsrörelsen in i tältet.
Artur har även en lång erfarenhet av sportjournalistik, främst inom tv. Bland annat var han med och startade Lilla Sportspegeln under sina år på SVT. handlar om hur Sverige ska stå sig konkurrenskraftig i den fjärde industriella revolutionen.

#vårröst – Digitalisering

Ett antal personer delar med sig av sina frågor inför valet. Jag besvarar dem utifrån mitt perspektiv.
Första frågan handlar om hur Sverige ska stå sig konkurrenskraftig i den fjärde industriella revolutionen.

Ett starkt samhälle är jämställt och inkluderande

Från och med den 27 juli kommer jag att lägga upp de frågorna som engagerar
mig lite extra.

Jämställdhet och inkludering är mig två starka drivkrafter. I min uppdrag som tjänsteman och förtroendevald har det varit starka ledstjärnor.
En samverkan mellan olika aktörer har redan visat sig vara en nyckel för att skapa inkludering. Jag vill se att samverkan blir än mer stärkt mellan exempelvis skolan, idrottsrörelsen och inte minst civilsamhället.
Det krävs resurser till dessa aktörer för att arbeta med att vända utanförskap till möjligheter.
Jag vill se att min dotter och min son och deras kompisar har samma förutsättningar att skapa sin framtid och när de växer upp ska jämställdhet vara en självklarhet.

Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp

Jag har svårt att lyssna till när man smutskastar andra partier. Lever efter att vi istället ska lyfta det som är positivt med oss. Precis som att man ska heja på sitt lag inte lägga energi på skrika åt motståndarna. Ibland dock så behövs det läggas fram fakta för informera och skapa kännedom om fler saker än det som skapar rubriker. Under helgen läste jag bland annat debattartikel i Dagens Nyheter om en granskning av SD:s sjukvårdspolitik, i förra veckan läste jag en artikel i Fokus om sommarens lästips, att verkligen läsa SD:s partiprogram för att se allt som partiet står för och inte bara migrationsfrågan.
I lördags kunde jag inte tiga längre. Jag publicerade ett inlägg på min Facebook gällande att SD under denna mandatperiod har lagt fram inte mindre än 16 förslag som inskränker på aborträtten. Inlägget har blivit delat av ett stort antal.

”I Sverige har vi haft en aborträtt sedan 1938. Den har utökats successivt och 1963 utökades den sista gången. 
Irland röstade i år fram att abortlagen i landet skulle lättas upp. Vilket många i landet stridit för länge. Vilken seger för landet. Vilken seger för kvinnorna. 
2018 i Sverige lägger SD 16 förslag som inskränker aborträtten. Förslag som bland annat vill att barnmorskor ska kunna vägra att utföra aborter, ändra praxis vid sena aborter, etc. SD vill därmed begränsa kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp. Samtidigt är SD kritiska till att unga får kunskap om
sin egen kropp och sexualitet.

Att samtidigt begränsa barn och ungdomars möjlighet till sexualundervisning ser jag som en risk för mycket. Bland annat fler ofrivilliga graviditeter. Jag kan inte se att samhälle som Sverige som redan 1938 införde första abortlagstiftningen ska backa tiden och inskränka på människors (inte minst kvinnors) rätt.

När vi väntade vårt första barn visade det sig att han var mycket sjuk. Så pass sjuk att läkarna varken kunde garantera hur jag skulle må under fortsatta graviditeten och än hur den lilla pojken skulle klara sig. Än mindre visste man hur han skulle må om och när han eventuellt skulle komma ut. 
Jag och min man valde att få honom att somna in och vi födde honom i vecka 22.

Nästa gång när du möter en SD-anhängare ställ frågan om hur hen ser på kvinnors rätt till sig egen kropp. Kanske hen har en dotter, kanske rent av känner någon som har faktiskt med hjälp av nuvarande abortregler fått fortsatt sitt liv efter att bestämt om sin egen kropp. ”

Två månader kvar till val

Om två månader, den 9 september, är det dags att lägga din röst. Din röst för Sveriges fyra kommande år. Redan 22 augusti kommer förtidsröstningen att äga rum.
I förra veckan var det den årliga Almedalsveckan med politiker, ideella organisationer, näringsliv och media i debatter och samtal. Det var mitt tredje år på plats. Under tre späckade dagar hade jag möjligheten att tala  på ett antal olika paneldebatter.
Jag uppskattar Almedalsveckan med anledning av möjligheten till öppna samtalet. Med olika beslutsfattare och även gemene man som besöker Almedalen för lyssna och lära.
Jag träffade yngre och äldre där vi många ämnen med allt från jämställdhet och AI diskuterades. Hur vill vi att vår gemensamma framtid ska se ut? Vad är viktigt för mig och mina barn?
En pappa hade tagit med sina barn, 10 och 5 år, på en rundvandring. Dottern som var 10 år berättade för mig att hon tyckte sin skolklass var för många (31 elever) men att hon inte tyckte det var så viktigt. Det viktigaste tyckte hon att hon och hennes bror skulle behandlas lika. Något jag känner igen hos min egna 10-åring.

I ett seminarium med Svenska Spel svarade jag på en fråga om attityden kommer ändras när det viss syn inom idrott. Mitt svar på den frågan kan ni se i filmen nedan. Ett svar som stärktes när jag träffade 10-åringen och pratar med min egen dotter.